Regulamin naszych ośrodków wczasowych


Szanowni Panstwo! Serdecznie zapraszamy do naszych ośrodków wczasowych nad morzem,. Mamy nadzieje, że za pomoca poniższego regulaminu uda nam sie zapewnic Państwu pełne zadowolenie z wypoczynku w naszych ośrodkach a jednoczesnie
zapewnić jego sprawną organizację.

 1. Dobę hotelową rozpoczynamy o godz. 14.00, kończymy o godz. 10.00.
 2. Dokumentem upoważniającym do korzystanie z usług w naszym Ośrodku jest dowód wpłaty potwierdzający zapłatę zadatku na konto bankowe oraz potwierdzenia rezerwacji.
 3. Prosimy o uregulowanie całkowitego kosztu pobytu ( gotówką) najpóźniej w dniu przyjazdu.
 4. Przekazanie i zdanie domku/ pokoju następuje w obecności personelu Ośrodka.
 5. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku/pokoju prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.
 6. Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na miejscu.
 7. Osobom nie zameldowanym zabrania się przebywać na Ośrodku w czasie od godz. 22:00-7:00 rano dnia następnego. Każde odwiedziny muszą być zgłaszane na recepcji.
 8. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie ośrodka, spowodowane nie z winy kierownictwa ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu.
 9. Bezwzględnie zakazuje się gotowania w domkach/pokojach.
 10. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach/pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku/pokoju.
 11. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 23.00 do 7.00 rano.
 12. . Zakaz wynoszenia z jadalni zastaw stołowych i sztućców.
 13. . Troska o niedopuszczenie do pożaru dyktuje konieczność bezwzględnego przestrzegania następujących zasad:
  • nie rozniecania ognisk, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,
  • używania kuchenek gazowych itp. dopuszczalne jest tylko w miejscach do tego przeznaczonych,
  • nie pozostawianie nie wygaszonych zapałek, papierosów,
 14. Zezwalamy na pobyt w naszym Ośrodku zwierząt domowych. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień swojego czworonoga, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania psów wyłącznie na smyczy.
 15. Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu. Zabrania się wjazdu na tereny zielone ośrodka. Parking Ośrodka jest niestrzeżony.
 16. Plac zabaw dla dzieci przeznaczony do korzystania wyłącznie pod opieką dorosłych.
 17. Zabrania się wystawiania mebli poza obręb werandy.
 18. Opłata za zgubiony klucz do domku/ pokoju wynosi 50zł
 19. Personel Ośrodka służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.
 20. W przypadku niedostosowania się do poleceń kierownictwa, obsługi i niniejszego regulaminu grozi opuszczenie ośrodka bez możliwości domagania się zwrotu pieniędzy.

Prosimy o pozostawienie domku letniskowego/ pokoju w należytym porządku ( uprzątnięty, wyrzucone śmieci, złożona pościel).

 

Dziękujemy za współpracę i życzymy udanego wypoczynku.